Voor de organisatie

Professionals de gelegenheid geven om te reflecteren, blinde vlekken te onderzoeken en feedback te ontvangen is meer noodzaak dan luxe. Om de interne stevigheid te vergroten, om hen vanuit eigen verantwoordelijkheid voor gedrag en houding te laten functioneren. Om hen goed of beter te kunnen laten (samen)werken op alle niveaus, met collega's, in en buiten de zittingszaal, met andere professionals en met rechtzoekenden. Hen ruimte te geven zich te uiten in wat hen beweegt en wat zij ervaren. En zich te laten ontwikkelen in dit veeleisende werk, niet alleen juridisch maar ook persoonlijk. Werk dat ingrijpt in mensenlevens en uitstraalt naar de samenleving. 

In het juridische werk wordt veel van de professional gevraagd. En het is niet vanzelfsprekend dat een ieder op elke moment de (veer)kracht of instrumenten heeft om hiermee om te gaan. 'Beter voorkomen dan genezen' is ook hier van toepassing, niet alleen in geval van overbelasting of uitval. Ook een vertrek uit de organisatie kan in gevallen voorkomen worden, door tijdig te signaleren hoe en waardoor een medewerker zich niet meer thuis voelt. Met een behoud aan kwaliteit, capaciteit en gedane investeringen.

 

Wanneer mensen zich stevig voelen in zichzelf, in hun verantwoordelijkheid en in hun werk, ontstaat vanzelf voldoening in wat zij doen, in het leveren van goede producten, in het samenwerken. Dat dit ten gunste gaat van de kwaliteit en werkhouding is een open deur. Tevreden en geïnspireerde medewerkers kunnen zich volledig op hun werk richten en ondervinden geen hinder en afleiding van ontstane ruis. De wijze waarop het werk in de organisatie wordt verricht en hoe dit overkomt is immers ook de PR van de organisatie. Communicatie, intern en extern, is daar een wezenlijk aspect van. Hoe deze verloopt, in alle lagen van de organisatie, heeft ook effect op het gehele proces en uiteindelijk de uitkomst. En, een niet onbelangrijk aspect: in de mate waarin deze al dan niet wordt aanvaard. 

Vanwege mijn eigen werkervaring ken ik de juridische wereld, en in het bijzonder de advocatuur en de rechtspraak, van binnenuit, spreek de taal, ken de worstelingen en ingewikkeldheden. En inmiddels kan ik, door de afstand die ik heb genomen, ook als buitenstaander met een onbevangen, open, kritische blik kijken naar deze wereld en diens eigenaardigheden. En het effect zien en ervaren van de voor insiders gangbare werkwijze, zowel intern als naar buiten toe. Ook op de onbedoelde effecten. En daar licht op laten schijnen.