Geweldloze of verbindende communicatie is een vorm van communiceren waarbij bewust wordt stilgestaan bij wat je als feit waarneemt, hoe je dit ervaart, wat je verzoek is aan de ander en hoe je dit formuleert. Het objectieve waarnemen, zonder eigen interpretatie, kleuring, mening of oordeel is zeker niet vanzelfsprekend. We zijn van jongs af aan opgevoed in het vormen van meningen, die behulpzaam kunnen zijn maar ons ook niet zelden in de weg kunnen zitten bij het puur waarnemen, in het zien wat er is, in plaats van wat je wenst te zien of te zien wat er niet is.