Coaching voor juristen


In de rechtspraak en advocatuur is in toenemende mate belangstelling voor (zelf)reflectie, coaching en intervisie. Juist vanwege het serieuze en verantwoordelijke werk dat hier wordt verricht, werk dat van invloed is op mens en samenleving, is hieraan gaandeweg ook meer behoefte. Ook al wordt die behoefte mogelijk niet voldoende gevoeld en gehoord vanwege productie-targets, werkdruk en de waan van alle dag. Juist dan.

In deze wereld waar professionals op hoog intellectueel niveau met elkaar werken, waar veel aandacht is voor juridische kennis en productie, waar een grote werkdruk heerst. Waar veelal solitair wordt gewerkt, wat veel van je kan vergen. Waar contact en communicatie, en de wijze waarop dit plaatsvindt, van essentieel belang is. 

Die wereld waar een mentale werkvorm de hoofdzaak is maar het kloppende hart niet steeds wordt gehoord. En waarbij een vraag is: hoe werkt het hoofd met het hart samen? Met voldoende compassie voor jezelf, de ander en de wederpartij. En hoe krijg je als professional zicht op je blinde vlekken. Is daar gelegenheid en ruimte voor?

Die bied ik je graag, door waar te nemen, te luisteren naar wat jou beweegt in je vak, wat jou inspireert en waar je tegen aan loopt. Om weer helder te krijgen waar je focus ligt. Om aandacht te geven aan de balans tussen inspanning en ontspanning zodat werkdruk geen ballast wordt. Om je verloren inspiratie, motivatie of vreugde te herontdekken. Hetgeen iedereen in zichzelf draagt maar verstopt kan zijn in de serieuze en drukke werkzaamheden van de dag. 

Door in een vertrouwelijke setting met een open visie te luisteren en jouw belang voorop te zetten, mijn eigen ervaring in deze segmenten van de juridische wereld benuttend. En om feedback en ondersteuning te geven. Vanuit het uitgangspunt dat iedereen een heel mens is, waarin zowel een open hart als een helder hoofd een onmisbaar samenwerkend element vormen. Door de professional als mens volledig centraal te zetten, in zijn autonomie, met zijn capaciteiten, deskundigheid en verantwoordelijkheid voor eigen welzijn.