Mijn werkwijze

Voor mij staat voorop het samen werken vanuit een open houding, op basis van vertrouwelijkheid, gelijkwaardigheid, autonomie, respect en eigen verantwoordelijkheid​.

 

Daarnaast heb ik de volgende instrumenten voorhanden waaruit wij samen kunnen putten. 

  • Stilte

  • Past Realitity Integration volgens Ingeborg Bosch (PRI: een cognitieve, gedrags- en gevoelsmatige benadering waarmee je emotionele blokkades, die je verhinderen ten volle te leven, leert herkennen, erkennen en omkeren)

  • Geweldloze of verbindende communicatie volgens Marshall Rosenberg (welke methode het belang van de wijze van communicatie met jezelf en anderen toont)

  • Opstellingen op basis van Meergenerationele Psychotraumatologie (OMPT), een methode van Frans Ruppert/Interakt die grenst aan de bekende familie opstellingen, waarmee je aan de hand van het formuleren van een verlangen in contact kan komen met belemmeringen in jezelf

  • Schrijven: uitdrukking geven aan je gedachten, gevoelens, verlangens 

  • Stembevrijding: geluid geven aan dat wat er in je leeft, zingen van binnen naar buiten

  • Beweging: de taal van je lichaam ervaren en daaraan uitdrukking geven

  • Humor: dat wat er is relativeren en verlichten

  • Het gedachtengoed van Een Cursus In Wonderen: non-dualiteit vanuit het Goddelijke

   

De effecten hiervan zijn dat je je bewuster kunt worden van jezelf en je omgeving, je opener, vrijer en vreugdevoller kunt leven, werken en zijn.

Kort samengevat: meer welzijn en welbevinden.