Zelfontmoeting, IZR, IoPT, de achtergrond

De achtergrond van deze systematiek is het volgende.

In elk mensenleven zijn er ervaringen die ons uit ons evenwicht brengen. Als die (vroegkinderlijke) ervaringen te schokkend of overweldigend zijn om te kunnen hanteren, en een wond of trauma opleveren, ontstaat er een splitsing in onszelf. Een afgesplitst deel waarin die ervaring zit opgeslagen (Trauma deel) en waarmee het contact verbroken is. En daar omheen ontwikkelen zich een of meer overlevingspatronen (Overlevingsdeel), die er letterlijk voor zorgen dat de situatie weer hanteerbaar wordt. Die overlevingspatronen kunnen ons vervolgens in ons latere leven danig in de weg gaan zitten, ze houden ons af van onze gevoelens, onze vitale energie, onze intuïtie, ons zelfhelend vermogen.

 

Deze methode is in Duitsland ontwikkeld door Dr. Franz Ruppert en in Nederland op de kaart gezet door Margriet Wentink, Interakt Tiel.

ModelRuppert.png