Conflicthantering


In mijn vorige functies, als advocaat en rechter, ben ik veel bezig geweest met conflicten. Dat was steeds in relatie met een ander, iemand of iets waarmee een conflict bestond. Het conflict stond centraal, hoe is het ontstaan, hoe kan het worden opgelost. Dit mondde vaak uit in juridische procedures, een advocaat werd ingeschakeld om een bepaald resultaat te bereiken of een rechter om een oordeel te vellen. Het ging daarbij vooral om zoveel mogelijk gelijk te krijgen. Als de zaak opgelost, was vaak een van beide partijen niet tevreden met de uitkomst. Soms zelfs geen van beiden, er waren slechts 'verliezers'.

In elk conflict dat er met de buitenwereld is, is er ook een innerlijk proces. In mijn begeleiding wil ik me richten op de vraag "hoe ga je met het conflict om?" Je hebt niet per definitie de ander nodig om een conflict op te lossen, als je bereid bent om in jezelf andere zienswijzen te ontdekken. Waarmee de last of de druk die je ondervindt van de situatie kan veranderen. 

Je kunt dan een eigen verantwoordelijkheid gaan hanteren, vanuit jezelf en je eigen autonomie handelen, in plaats van in reactie op de ander. Dan kan bevredigende resultaten opleveren, waarbij een onderzoek met vragen als: waarom gebeurt dit (weer) in mijn leven, wat kan hiervan de betekenis zijn en hoe leer ik hiervan, verder reikt dan het uitsluitend gericht zijn op het gelijk krijgen.