Trauma werk

Trauma betekent wond: gewond zijn, ofwel geconfronteerd zijn met overweldigende ervaringen. Die zo ver weggestopt kunnen zijn dat in ons dagelijkse bewustzijn herinneringen daaraan ontbreken. Vooral als het gaat om ervaringen uit de vroege jeugd. 

Een kenmerk van trauma is dat het zorgt voor splitsing in onszelf, de overweldigende ervaring en bijbehorende gevoelens zijn letterlijk achter slot en grendel geplaatst, latent aanwezig. Een of vaak meer overlevings-mechanismen zorgt er voor dat we 'gewoon' verder kunnen leven. Ook al lijkt er dan niets aan de hand, van binnen kan dat heel anders aanvoelen. Gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid, waardeloosheid, somberheid, lusteloosheid, moeheid, boosheid, angst, verdriet of rouw kunnen intern de overhand hebben. En ook het gedrag beïnvloeden: geen focus kunnen vinden, besluiteloosheid, bevestiging of erkenning buiten jezelf zoeken, overmatig je best doen of je aanpassen. En kan zelfs leiden tot ziekte verschijnselen, burn-out, depressie.

Het bewust worden van jouw overlevingsmechanismen en waaruit deze voortkomen, het alsnog aankijken van die onderlaag en wat daar is ervaren, werkt helend. Vanwege de herkenning en erkenning van de verschillende delen in onszelf.
 

Mijn begeleiding is erop gericht om jou te zien en horen in al die ervaringen. En wanneer je daartoe bereid bent, de diepere lagen te onderzoeken, aan te kijken, stap voor stap, met volledig behoud van jouw autonomie. In een rustige setting, met compassie voor al wat zich aandient. 

Een methode die dit mogelijk maakt is IZR: Interactieve ZelfResonantie, een 'zelfontmoeting' door middel van het formuleren van een verlangen of intentie, gebaseerd op de door Franz Ruppert ontwikkelde IoPT: Identiteits georiënteerde Psychotrauma Therapie. 

Agenda